BAANBREKEND BOUWEN

C3 Staalframebouw blijft innoveren en sluit aan bij Platform Staalframebouw

Om de toepassing van staalframebouw te stimuleren en versnellen, faciliteert de landelijke organisatie Bouwen met Staal een nieuw initiatief: Platform Staalframebouw. Als voorloper in staalframebouw zijn wij er trots op dat wij één van de vijftig deelnemende partijen zijn! Bovendien is onze oprichter en directeur, Frank van Herk, gekozen om de bouwers te vertegenwoordigen in de stuurgroep. In dit interview vertelt hij er meer over.

Diverse marktvertegenwoordigers staalframebouw

“In Platform Staalframebouw komen verschillende marktpartijen bij elkaar die een relatie hebben tot staalframebouw”, legt Frank uit. “Van mensen uit de wetenschap en constructeurs tot architecten, producenten en bouwers. Samen willen we de toepassing van staalframebouw stimuleren en drempels juist verlagen. Vanuit de stuurgroep hebben we een viertal werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. De eerste groep richt zich op duurzaamheid, circulair bouwen en MRPI. De tweede op bouwfysica. Denk hierbij bijvoorbeeld aan akoestiek en trillingen in relatie tot licht bouwen. De derde groep houdt zich bezig met brandveiligheid en de laatste met constructief ontwerpen.”

Kennis delen in nieuw handboek

“Voor de markt van staalframebouw is het belangrijk om nog meer uniformiteit te creëren en de kennis die er al is op een eenduidige manier bereikbaar te maken”, licht Frank verder toe. “Daarom zijn we onder andere bezig met een nieuw handboek. Deze moet dé leidraad bieden voor alles en iedereen die staalframe toe wil passen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn en antwoord geven op de belangrijkste vragen. Het gaat er eigenlijk om dat we alles wat we al weten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en brandveiligheid, aantoonbaar maken voor de wereld. Ook door middel van een nieuwe website en nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Met één duidelijk verhaal zorgen we ervoor dat er meer uniformiteit binnen de branche komt. En kunnen we hopelijk nóg meer mensen overtuigen van de baanbrekende mogelijkheden van staalframebouw!”

Meer weten over Platform Staalframebouw of benieuwd wat Frank en zijn team voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.