BAANBREKEND BOUWEN

Succesvolle eerste brandproefopstelling voor prefab staalframebouw

Interview met Frans de Bondt, technisch specialist voor droge afbouw bij Knauf

Staalframebouw is een revolutionaire bouwmethode waarmee wij al meer dan tien jaar snel, stevig en duurzaam bouwen. Maar we kijken verder dan het bouwen alleen. Samen met onze partners denken en werken we namelijk mee aan de (wetenschappelijke) professionalisering van het product. Omdat er nog geen Europese beoordelingsrichtlijnen zijn rondom bijvoorbeeld brandwerendheid, geluidswering en isolatie voor staalframebouw, zijn wij de samenwerking met Knauf aangegaan. Samen bouwen wij aan brandproeven om de kwaliteit en brandwerendheid van staalframe te testen én waarborgen. In dit interview vertelt Frans de Bondt, technisch specialist voor droge afbouw bij Knauf, waarom dit zo belangrijk is.

Testen en brandrapporten voor staalframebouw

Knauf is in Nederland voornamelijk bekend als leverancier van stukadoorsmaterialen. Maar ze leveren ook materialen voor de droge afbouw, zoals gipskarton- en gipsvezelplaten. Een markt waarin Knauf kan en wil groeien volgens Frans: “Bijna elke stukadoor in Nederland stukadoort met Knauf. Maar nog niet elke aannemer koopt onze gipsplaten. Hier zien wij dus nog groeipotentie in. Daarom zijn we ons gaan verdiepen in de wereld van prefabricage. We hebben afgelopen jaar diverse brandproeven ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de houtskeletbouw. En dit jaar zetten we in op het ontwikkelen van brandproeven voor staalframebouw, samen met C3 Staalframebouw en Efectis. Net als C3 Staalframebouw, vinden wij het bij Knauf namelijk belangrijk dat we richting klanten kunnen aantonen dat de producten die wij adviseren, in combinatie met staalframe, aan de eisen voldoen. Hier is onderbouwing voor nodig in de vorm van testen en brandrapporten.”

Geslaagde brandwerendheidstest

“Om onze klanten goed onderbouwd advies te geven over onze droge afbouwmaterialen in combinatie met staalframebouw, die voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, moeten er testen ontwikkeld worden. Omdat deze testen best duur zijn, wilden we er één ontwikkelen die een zo groot mogelijk toepassingsgebied heeft én die aansluit bij praktijksituaties. C3 Staalframebouw heeft daarom de staaldikte, profielbreedte en het isolatiemateriaal bepaald”, vertelt Frans.

“Tot nu toe hebben we één brandwerendheidstest voor 30 minuten gedaan met staalframebouw. Deze besloeg een dragende constructie, waarbij diverse elementen in elkaars verlengde aan elkaar gekoppeld waren. Voor de test is het binnenwerk van de gevel opgebouwd met staalframe, is er glaswol als isolatiemateriaal toegevoegd en de buitenkant afgewerkt met onze Diamond Board X- en OSB-platen. Op de opstelling hebben we meerdere sensoren geplakt die de diverse criteria meten waarop we testen. De brand werd gesimuleerd aan de achterkant van de opstelling, waarbij temperaturen na een uur op kunnen lopen tot 1000C.”

Wat zijn de criteria die jullie testen tijdens zo’n brandproef? “We kijken onder andere naar de temperatuurstijging. Deze mag gemiddeld niet hoger zijn dan 140 graden. En op een enkel punt mag de temperatuurstijging niet hoger zijn dan 180 graden. Ook hebben we gekeken naar de vlamdichtheid van de opstelling. De dragende wand moest gedurende 30 minuten de belasting blijven dragen. Hiervoor meten we de zakking van de bovenkant. Als deze één honderdste omlaag komt, dan is de draagkracht verloren. Gelukkig heeft deze brandproefopstelling het 33* minuten volgehouden, toen kwamen pas de eerste knikken in het staal. Het was dus een geslaagde brandproefopstelling!”

Bouwen aan gecertificeerde oplossingen met C3 Staalframebouw

“In de toekomst wordt de wet op kwaliteitsborging ingevoerd”, vertelt Frans tot slot. “Dan kom je nergens meer zonder gecertificeerde oplossingen die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Je hebt dus rapporten nodig die zijn onderbouwd met brandproeftesten om de kwaliteit van staalframebouw te borgen. Zonder sta je met je mond vol tanden en loop je meerdere risico’s. Daarom is het des te belangrijker dat we nu investeren in brandproefopstellingen.”

De eerste stap heeft C3 Staalframebouw samen met Knauf gezet. Stap twee is een testopstelling voor 60 minuten.

Bij C3 Staalframebouw lopen we altijd voorop en gaan we ingewikkelde vraagstukken nooit uit de weg! Benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen of wilt u op de hoogte blijven van de brandproeven die we samen met Knauf opzetten? Neem dan gerust contact met ons op!

*Update: Inmiddels hebben we ook de test voor 60 en 90 minuten ruim doorstaan!