BAANBREKEND BOUWEN

Vastgelegd in de Nationale Milieudatabase: staalframebouw substantieel duurzamer dan houtskeletbouw

Als pioniers in de staalframebouw hebben wij de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het op de kaart zetten van staalframebouw. Maar als geen ander weten wij dat cijfers onmisbaar zijn om de kracht van staalframebouw te onderbouwen. Daarom zijn wij ontzettend blij met deze nieuwe mijlpaal: staalframebouw is opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Met een spectaculaire milieukostenindicator (MKI) van slechts 15 cent per kilogram staalframe!

Milieugerichte Life Cycle Analyses (LCA) geïnitieerd door Platform Staalframebouw

Een LCA meet de milieueffecten van een product of dienst, in dit geval staalframebouw. Hoe lager de uitkomst, hoe duurzamer het is. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met hoeveel energie er nodig is voor de productie, transport en of je het kan hergebruiken. Vanuit het Platform Staalframebouw hebben een tiental gecertificeerde staalverwerkende partijen, waaronder C3 Staalframebouw, data verzameld voor de doorberekening en het opstellen van de LCA. Dit is vervolgens getoetst door het SGS en zo is de MKI van 15 cent per kilo staalframe bewezen én vastgelegd in de Nationale Milieudatabase.

Bouwmaterialen vergelijken op duurzaamheid: staalframe de winnaar

Dit is een ontzettend belangrijke stap vooruit voor onze markt. Hout, kalk, zandsteen… alle bouwmaterialen zijn in de Nationale Milieudatabase vastgelegd en daar is staalframe nu aan toegevoegd. Dit betekent dat je álle bouwmaterialen nu onafhankelijk op duurzaamheid met elkaar kunt vergelijken. En nog meer goed nieuws: staalframe komt hier als de absolute winnaar uit de bus!

Wanneer je de 15 cent per kilo staalframe bij een levensduur van 100 jaar afzet tegen bijvoorbeeld houtskeletbouw, dan wordt duidelijk dat houtskeletbouw uitkomt rond de 60 cent bij een levensduur van 500 jaar. Wanneer je dit terugrekent naar 100 jaar, is dit uiteraard nog ongunstiger. Staalframe is dus aantoonbaar substantieel duurzamer dan houtskeletbouw!

Rekenvoorbeeld van een bestaand project